Ordlista

Dentin

Tandben. Den hårdvävnad som utgör huvuddelen av tanden, skiktet innanför emaljen.