Har du länge tänkt på tandställning men inte velat ha räls? Nu kan du skaffa Invisalign, den osynliga tandställningen.

Vad är Invisalign?

Invisalign är en ny modern tandställning för vuxna som kan ses som ett behagligare alternativ till den traditionella tandställningen “rälsen”.

Det är en smärtfri och näst intill osynlig tandställning där man med hjälp av genomskinliga skenor justerar ojämna tänder, bettfel eller gluggar. Just att skenorna är genomskinliga gör att man kallar den för den osynliga tandställningen.

Skenorna är framställda efter dina tänder och syns inte när du skrattar eller pratar. De är tillverkade av slitsam termoplast som är godkänt för medicinskt bruk och är helt ofarligt för dig och munnen.

Hur går det till?

Behandlingen börjar med att vi tar röntgenbilder, foton och ett digitalt avtryck av dina tänder. Därefter tas en 3D-modell av dina tänder fram och utifrån denna och tandläkarens anvisningar kommer sedan skenor efter dina unika tänder att tillverkas.

De skenor du ska använda skiljer sig från varandra och är formade så att dina tänder flyttas lite i taget. Du börjar med skenor som endast skiljer sig en aning från hur dina tänder är placerade vid behandlingstillfällets start. Därefter övergår du till skenor som skiljer sig lite från de första skenorna. Så fortsätter processen tills du tagit dig igenom hela serien av skenor och tänderna är placerade där du önskat. Du byter vanligtvis skenor varje vecka men det kan variera från person till person.

En behandling kan ta mellan 2-18 månader beroende på hur stor bettjusteringen är som ska göras. Vanligtvis varar en behandling mellan 3-6 månader.

Din tandläkare kommer att ge dig all information du behöver veta om behandlingen.

När är det möjligt att korrigera tänder med Invisalign?

Gluggar, bettfel eller trångställda tänder? Det finns många anledningar till varför man kan behöva tandställning.

Problem som kan lösas med Invisalign:

Gluggar mellan tänder

Tandställningen förflyttar tänder närmre varandra för att på så sätt minska eller få bort gluggar mellan tänderna.

Trångställda tänder

Tandställningen drar isär tänder som ligger ihoppressade i käkarna.

Korsbett

Vid korsbett möter inte över- och underkäkens sidopartier varandra på ett bra sätt. Käkarna är felriktade och bidrar till att tänderna inte är fixerade i en jämn tandrad.

Djupbett

Djupbett, även kallat överbett, inenbär att tänderna i överkäken är placerade långt framför underkäkens tandrad och underkäkens framtänder når gommen vid sammanbitning.

Öppet bett

Öppet bett innebär att vissa tänder inte når kontakt med varandra vid sammanbitning. Detta bettfel uppstår ofta till följd av intensiv napp- eller fingersugning som barn.

När ska skenorna användas?

Tandställningen använder du hela dygnet, dag som natt. Den enda gånger du tar ut dem är när du äter, borstar tänderna och använder tandtråd. Mer information kommer du att få från din tandläkare.

Gör det ont?

Nej, det gör inte ont. Det kan ömma och strama lite i tänderna i samband med att du byter skenor. Det är dock bara ett gott tecken som visar att skenorna fungerar som de ska och pressar tänderna åt önskat håll.

Prisuppgifter

Kostnaden beror på om du vill reglera ena käken eller båda. Mindre korrigeringar kan kosta från 23 000 kronor, medan korrigeringar på båda käkarna kan kosta upp till 45 000 kronor. Du kommer att få ett kostnadsförslag i samband med att du träffar din tandläkare.

För bokning: Ring 08-442 11 60.

ANDRA BEHANDLINGAR

Tandimplantat TANDIMPLANTAT

Den mest efterfrågade behandlingen vid förlorade tänder är att ersätta dem med tandimplantat.

LÄS MER OM TANDIMPLANTAT

Invisalign UTFÖRS HOS

Södertandläkarna Bågen

Södertandläkarna Bågen

Fatburs Brunnsgata 29