Vad är tandimplantat och hur går behandlingen till?

Tandimplantat innebär att vi ersätter trasiga eller förlorade tänder (en eller flera tänder) med konstgjorda tänder genom ett kirurgiskt ingrepp.

Vid operationen viks en bit av tandköttet och slemhinnan bort då vi blottlägger käkbenet. Vi borrar sen ett hål i vilket en titanskruv fästs in i käkbenet. Titan har en unik förmåga att växa fast i käkbenet och fungerar bra ihop med kroppens vävnader.

När skruven är på plats förses den med en konstgjord tandkrona i porslin. Implantatet växer fast i käken och sitter permanent, i bästa fall livet ut om man tar väl hand om sina nya tandimplantat.

Hur ser symptomen ut då tandimplantat kan bli lösningen?

Då en tand är i så dåligt skick att den inte går att rädda kan den behöva ersättas med en ny genom tandimplantat.

Tandimplantat kan också vara lösningen då man vill täppa till gluggar från förlorade tänder på ett eller flera ställen i munnen. Helt enkelt då man saknar en eller flera tänder.

Börjar man med överkäken?

Det är dina förutsättningar och önskemål som styr hur vi vägleder, ger råd och genomför behandlingen, eller kanske behandlingarna. I vissa fall börjar man i överkäken.

1) Undersökning och planering

I första steget görs en grundlig genomgång av ditt allmänna hälsotillstånd, allergier och tobaksvanor. Vi kollar också om du tar några mediciner och i så fall vilka.

 

Därefter undersöker vi munnen för att se hur mycket plats det finns där tandimplantaten ska placeras och hur många tänder som ska ersättas. Röntgenbilder tas för att se om det finns ben i tillräcklig omfattning och för att utesluta andra sjukdomar på tandrötter eller i käkbenet.

 

Därefter undersöks käkbenets höjd, bredd och utseende samt benets kvalitet, det vill säga hur kraftigt benet är. Med hjälp av fotografier undersöker vi hur mycket av tänderna som visas och hur tandköttet ser ut. Vi kartlägger även andra känsliga områden, till exempel nerven som går längs underkäkens ben.

 

Efter undersökningen går vi igenom vilket resultat du kan förvänta dig. Du får en kostnadsberäkning och vi ser över hur mycket du kan få i ersättning från Försäkringskassan.

2) Sanering

Innan en implantatbehandling kan börja måste vi ta bort eventuella tänder med infektioner, laga hål, rotfylla tänder och se till att det inte finns kvar några infektioner. Det är också viktigt att du har en god munhygien inför behandlingen, något som vår tandhygienist kan hjälpa dig med.

 

För att du inte ska behöva gå omkring med en tandlucka längre fram i behandlingen tillverkar vi redan nu de provisoriska tänderna du kommer att behöva.

3) Operation

Implantatet består av tre delar; tandkronan, en fixtur som är själva titanskruven och en distans som utgör kopplingen mellan tandkronan och fixturen.

 

Själva operationen är då fixturen ska sättas fast i käkbenet. Ingreppet tar inte mer än någon timme och är inget att oroa sig för. Operationen görs under lokalbedövning som ger en mycket effektiv smärtlindring under hela ingreppet och några timmar efter. Du känner av lite tryck och beröring under operationen men smärtan är effektivt borta.

 

Eftersom vi har borrat i benet kan du känna dig lite svullen och öm efter operationen. Det går oftast över inom några dagar och kan vanligtvis behandlas med receptfria värktabletter. Du ska inte anstränga dig det närmaste dygnet efter operationen men de flesta kan gå till sitt arbete redan dagen efter. De få stygnen tas bort efter cirka en vecka.

 

Efter operationen behöver fixturerna växa fast. Hur lång tid det tar beror på benets kvalitet samt hur många skruvar som satts in. I vissa fall kan implantatet belastas direkt, i andra fall kan det ta upp till fyra månader innan skruvarna växt fast i benet. Under viloperioden får du provisoriska tänder.

 

Om benet som fixturen ska sättas fast i är tunt eller skadat, till exempel efter en infektion eller tandutdragning, kan vi behöva fylla på med nytt konstgjort ben. Det konstgjorda benet fungerar som ett slags byggnadsställning för kroppens eget ben. När det konstgjorda benet försvinner efter 6-9 månader har det egna benet vuxit fram. Metoden är mycket tillförlitlig.

4) Tänderna på plats

När tandimplantaten har läkt fast i benet påbörjar vi rekonstruktionen av tänderna. Den här delen av behandlingen tar vanligtvis några veckor och vid några tillfällen får du prova hur dina nya tänder ser ut och känns. Rekonstruktionen kan gå fortare beroende på om det gäller en tand, fler tänder eller hela käkar.

 

Tandläkaren tar fram en modell av hur tänderna ska se ut. Sedan bygger tandteknikern en gipsmodell efter en avgjutning av tandimplantatet. Gipsmodellen blir en kopia av munnen som teknikern och tandläkaren provar ut tänderna ifrån. Vi gör en uppsättning av hur tänderna ska se ut i vax. Därefter tillverkar tandteknikern de nya tänderna i det material som valts i samråd med tandläkaren.

 

5) Efterkontroll och hygien

Tvärt emot vad många tror kräver tandimplantat noggrant underhåll och rengöring för att motverka bakterietillväxt och infektioner, framför allt i tandköttet runt implantaten. Men får du bara en bra rutin på din munhygien kan du räkna med att ha dina implantat länge, i bästa fall hela livet.

 

När tanden eller tänderna satts in får du träffa en tandhygienist som går igenom hygienrutiner och ger dig ett eget hygienprogram. Det är viktigt att du gör rätt från början och lär dig hålla rent ordentligt.

 

Efter ett halvår gör tandläkaren en uppföljande kontroll och därefter görs röntgenkontroller varje år för att se till att benet inte försvinner från tandimplantaten. Därefter bör du besöka tandhygienisten en till två gånger om året.

Är en tandimplantatoperation säker?

Tandimplantat är en säker behandling där över 97 procent av alla behandlingar i underkäken lyckas. Motsvarande siffra för överkäken är cirka 90 till 95 procent.

Här på Södertandläkarna har vi gedigen utbildning och erfarenhet av implantatbehandlingar. Vi jobbar med Stockholms främsta tandtekniker som tillverkar tandkronor av mycket hög kvalitet.

Inför en implantatbehandling tar vi tid på oss att förklara hur det går till. Vi presenterar och rekommenderar olika behandlingsalternativ utifrån dina specifika förutsättningar. Vi vill att du ska känna dig säker på vad som händer under din behandling och vad som ska göras i din mun. Vi ger helt enkelt den vård vi själva skulle vilja ha.

Var i munnen börjar behandlingen?

Placeringen av tandimplantatet varierar beroende på om det ska placeras i överkäken, underkäken eller på båda ställena. Under konsultationen går vi igenom allt med dig och inkluderar dig i beslutsprocessen.

Vad kostar tandimplantat?

För att kunna ge ett pris behöver vi träffa dig och få veta mer om just ditt problem. Då får du en kostnadsuppskattning och det kostar inget. Väljer du att gå vidare får du en tydlig offert innan behandlingen startar.

ANDRA BEHANDLINGAR

Invisalign Invisalign

Invisalign är den moderna, osynliga, tandställningen.

Läs mer om invisalign

Tandimplantat UTFÖRS HOS

Södertandläkarna Medborgarplatsen

Södertandläkarna Medborgarplatsen

Folkungagatan 49
Södertandläkarna Bågen

Södertandläkarna Bågen

Fatburs Brunnsgata 29