Ordlista

Kosmetisk tandvård

Tandbehandling som syftar till att ändra tändernas utseende till något annat. Skillnad mot estetisk tandvård där man syftar till att återskapa tandens eller bettets naturliga utseende.