Ordlista

Temporomandibulär dysfunktion

Temporomandibulär dysfunktion (TMD) involverar smärta och försämrad rörelse i käkleden och omgivande muskler. Det är vanligt bland unga vuxna och orsakar obehag, huvudvärk och svårigheter att tugga. Tidiga ingrepp kan lindra symtomen och förbättra käkfunktionen.