Ordlista

Amalgam

Amalgam är ett hållbart, beprövat tandfyllningsmaterial tillverkat av en blandning av metaller, inklusive kvicksilver, silver, tenn och koppar. Det används ofta för att fylla hål i tänderna på grund av dess styrka, livslängd och kostnadseffektivitet, och erbjuder en pålitlig lösning för att återställa tandfunktionen.

Vad är amalgam?

Amalgam är en tandfyllningsmaterial som har använts i över 150 år för att laga kariesangripna tänder. Det består av en legering av kvicksilver och andra metaller såsom silver, tenn och koppar.

Sammansättning

Den typiska sammansättningen av dental amalgam är:

 • Kvicksilver (cirka 50%): Kvicksilver är flytande vid rumstemperatur och gör det möjligt att skapa en formbar massa som kan pressas in i hålrummet i tanden.
 • Silver (cirka 22-32%): Ger styrka och hållbarhet.
 • Tenn (cirka 14%): Bidrar till att amalgamen är formbar och lätt att arbeta med.
 • Koppar (cirka 8%): Förbättrar hårdheten och motståndskraften mot korrosion.
 • Zink (spårmängder): Kan förekomma som ett oxidationsskyddande medel.

Användning

Amalgam används främst för att laga bakre tänder (molarer) på grund av dess hållbarhet och förmåga att motstå de krafter som uppstår vid tuggning. Det används för att:

 • Fyllningar: Åtgärda hålrum i tänder orsakade av karies.
 • Byggnadsuppbyggnad: Skapa en stark bas för tandkronor.

Fördelar med Amalgam

 1. Hållbarhet: Amalgamfyllningar är mycket hållbara och kan hålla i många år, ofta längre än kompositfyllningar.
 2. Styrka: De tål höga tuggkrafter, vilket gör dem lämpliga för fyllningar i bakre tänder.
 3. Kostnad: Amalgam är generellt billigare än andra fyllningsmaterial.

Nackdelar och kontroverser

 1. Estetik: Amalgamfyllningar är mörka och synliga, vilket kan vara estetiskt störande, särskilt om de placeras på synliga tänder.
 2. Miljöhälsa: Kvicksilver är en giftig tungmetall och det finns oro över dess miljöpåverkan. Tandvården står för en betydande del av kvicksilverutsläppen i avloppssystemen.
 3. Hälsorisker: Det har funnits debatt om huruvida kvicksilver i amalgamfyllningar kan leda till hälsoproblem. Forskning har dock inte kunnat fastställa några direkta samband mellan amalgamfyllningar och specifika hälsoproblem.

Reglering och restriktioner

På grund av miljöhälso- och säkerhetsfrågor har användningen av amalgam minskat i många länder. Europeiska unionen har implementerat regler som begränsar användningen av amalgam, särskilt för barn och gravida kvinnor, med målet att fasa ut användningen helt på sikt.

Alternativa material

 1. Kompositresin:
  • Ett tandfärgat material som används för att skapa estetiskt tilltalande fyllningar. Det är dock inte lika hållbart som amalgam och kan vara dyrare.
 2. Glasjonomercement:
  • Släpper fluor och kan hjälpa till att förebygga karies, men är inte lika starkt som amalgam eller kompositresin.
 3. Keramiska fyllningar:
  • Mycket hållbara och estetiskt tilltalande, men kan vara dyrare och kräver mer tid att applicera.

Sammanfattning

Amalgam är ett traditionellt fyllningsmaterial som erbjuder hållbarhet och styrka, men som också har väckt oro på grund av dess kvicksilverinnehåll och potentiella miljö- och hälsorisker. Användningen av amalgam har minskat till förmån för mer estetiskt tilltalande och miljövänliga alternativ. Det är viktigt att tandläkare och patienter tillsammans diskuterar de bästa alternativen för tandbehandlingar baserat på individuella behov och omständigheter.