Ordlista

Fissurförsegling

Fissurförsegling är en förebyggande tandbehandling som innebär att man applicerar en skyddande beläggning på spåren (fissurer) på bakre tänder (molarer och premolarer). Detta tätningsmedel fungerar som en barriär och skyddar tänderna från plack och röta genom att hålla matpartiklar och bakterier ute.