Ordlista

Högkostnadsskydd tandvård

Ett statligt ekonomiskt stöd för höga tandvårdskostnader. Ju högre kostnader desto större ekonomiskt stöd kan du få. Ersättningen baseras på Försäkringskassans ersättningsnivåer som utgår för olika åtgärder i så kallade referenspriser.