Ordlista

Apex

Spets, till exempel tandrotens yttersta spets