Ordlista

Furkation

Det ställe där tandens rötter delar sig.