Ordlista

Preparera

Att förbereda en tand för en något t ex en lagning genom att borra i tanden.