Ordlista

Protesstomatit

Svampinflammation som kan uppstå under en protes.