Ordlista

Natriumklorid

NaCl, koksalt, används i fysiologisk koksaltlösning vid renspolning.