Ordlista

Eruption

Tandframbrott – en ny tand som kommer upp ur käken.