Ordlista

TLV

Förkortning för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Statlig myndighet som granskar och tar beslut om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som ska ingå i högkostnadsskydden.