Ordlista

Lustgas

Dikväveoxid. Används bland annat i lugnande och smärtstillande syfte vid tandbehandling.