Ordlista

Furkationsinvolvering

När en sjuklig förändring till exempel en inflammerad tandköttsficka når en furkation av tandrot.