Ordlista

Delprotes

Protes som ersätter delar av en käke.