Ordlista

Klorhexidin

Bakteriedödande lösning eller gel som används för att minska inflammation i munnen.