Ordlista

Mellanrumborste

Tandborste för mellanrummet mellan tänderna.