Ordlista

Käkrekonstruktion

Käkrekonstruktion är en komplex tandprocedur som syftar till att återuppbygga eller omforma käkbenet för att förbättra funktion och utseende. Det krävs ofta efter skada, sjukdom eller medfödda problem, med hjälp av avancerade tekniker för att återställa balansen och förbättra livskvaliteten.