Ordlista

Osteit

Inflammation i benvävnaden runt rotspetsen.