Ordlista

Erosion

Erosion hänvisar till slitage av tandemalj orsakad av syraangrepp från mat, dryck eller magsyra, inte bakterier. Det leder till tandkänslighet och kan förändra tandens utseende. Att skydda emaljen genom kost och munvård är nyckeln till att förhindra erosion och bibehålla tandhälsa.