Ordlista

Erosion

Förlust av tandsubstans genom kemisk påverkan.