Ordlista

Fixtur

En fixtur i dental termer hänvisar till basdelen av ett tandimplantat som kirurgiskt sätts in i käkbenet. Den fungerar som en konstgjord rot för att stödja kronor, broar eller proteser, vilket ger en stabil grund för dessa protetiska tänder.