Ordlista

Molar

Oxeltand, tänderna nummer sex, sju och åtta räknat från mitten av tandraden.