Ordlista

Sackaros

Socker. Skadligt för tänderna.