Ordlista

Lokalanestesi

Bedövning som ges där ingreppet ska ske