Visdomständer

Visdomständerna är de tänder som sitter allra längst bak i över- och underkäken. En visdomstand kan bli inflammerad relativt lätt, ofta beror det på att visdomständerna är lite knepiga att hålla rena då de längst in i munnen där det kan bli svårt att komma åt och göra rent ordentligt runt varje tand.

När du har ont i en visdomstand

Visdomständer som växer kan trycka på intilliggande tänder och skapa obehag. Visdomständer och ömmande, inflammerat, tandkött kan orsaka rejäl värk och smärta, i både käken och huvudet.

Visdomständer är lite knepiga och oberäkneliga. Vissa kommer upp fort, andra långsamt och stötvis. Det är inte alla som får problem med sina visdomständer, vissa märker kanske aldrig av dem, medan andra väljer att dra ut sina visdomständer när de bryter igenom tandköttet och växer upp på grund av de problemen tänderna orsakar.

En inflammerad visdomstand

Problem i och runt visdomständer orsakas ofta av: inflammation i tandköttet, hål i tänderna och bakterier som i sin tur kan leda till rejäl huvudvärk, ömmande tandkött, käkar, svullna kinder och värk som går ända ner i halsen. Inte sällan leder det till rejäla svullnader då tandköttet blir rött och väldigt känsligt.

Även kinden, på den sida där inflammationen sitter, kan bli väldigt öm och svullen. Ibland får man även hög feber på grund av inflammationen och de problem som uppstår. Det är inte bara visdomständer som orsakar inflammationer och värk – ibland kan en oupptäckt cysta vara orsaken till problemen och värken.

Visdomständer bryter fram & orakar problem

Då visdomständerna väl bryter igenom kan tandköttet runt tanden, bli ömt och irriterat. Visdomständer som inte kommer upp helt utan tar lång tid på sig, ibland flera år, kan orsaka en hel del problem under tiden, tex kan fickor bildas, i vilka det bildas bakterier som leder till fler problem och mer tandvärk.

Cystor och visdomständer

Visdomständer kan i vissa fall ligga inbäddade i käkbenet, utan kontakt med munhålan, under hela livet utan att orsaka några problem. För många är det just så, och man märker inte av sina visdomständer alls. Men ibland kan det hända att den hinna som finns runt tandkronan och den nedbäddade visdomstanden fylls med vätska och det bildas ett vätskefyllt hålrum: det bildas en cysta.

En cysta kan trycka bort tänder

En cysta kan orsaka en hel del problem. Tex kan käkbenet tryckas bort, eller förtunnas. Cystor kan även trycka bort en visdomstand, eller tänder intill visdomständerna och på så vis skapa smärtsamma problem.

Ont i örat & halsen

Ibland kan en cysta få läppar och andra delar av munnen att kännas bedövade, på grund av att cystan trycker mot nerver i munnen. Cystor även orsaka svullnader och smärta i munhålan och längre ner i halsen. Inte sällan kan smärtan även gå ut i öronen. Värk relaterade till visdomständer och cystor kan med andra ord kännas på många olika ställen: i käkar, huvudet och övriga ansiktet. Sök hjälp om du har att återkommande problem med svullnader och smärta runt visdomständerna och tandköttet runt tänderna.

Bitsår & problem med att gapa & svälja

Då tuggytan på en tand täcks av tandkött kan tänder rakt över, eller under, i över- och underkäken orsaka irritation, svullnad och värk när man biter ihop. Det här kan i sin tur leda till att mer tandkött kläms och börjar ömma av bitsåret som uppstår. Ibland kan även kinden bli inflammerad och svälla upp, då kan det uppstå bitsår även i kinden och det kan bli svårt att gapa, svälja, och ibland även att andas ordentligt.

När bör man söka vård om man har problem med en visdomstand?

Om du känner att tanden och tandköttet ömmar och att det blir svullet och gör ont bör du kontakta oss. Särskilt om värken och svullnaden går ner mot halsen så att du får svårt att gapa och andas, orsakar feber och kraftig smärta i käke och huvud.

  • Då en kind svullnar på grund av visdomstanden
  • Då en svullnad sprider sig mot halsen
  • Då svullnaden gör så att du får svårt att gapa och / eller andas
  • Då en visdomstand orsakar smärtor och feber

 

För att bli kvitt problem visdomständer skapar krävs ofta ett ingrepp. Du kan läsa om Tandkirurgi & tandoperationer här:

Tandkirurgi & tandoperationer

ANDRA BEHANDLINGAR

Tandimplantat Tandimplantat

Tandimplantat – den mest efterfrågade behandlingen vid förlorade tänder.

Läs mer om tandimplantat