Muntorrhet och försämrad salivavsöndring kan ha flera orsaker. Inte minst på morgnarna är det vanligt att man är torr i munnen. Det är en av de vanligaste biverkningarna vid medicinering. Men du kan också ha en sämre salivavsöndring på grund av sjukdom, till exempel Sjögrens syndrom, eller om du har blivit utsatt för strålning mot huvud- och halsregionen.

Rökning kan också ge upphov till muntorrhet. De problem som sätts i samband med muntorrhet är bland annat sveda och irritation i munslemhinnor och tunga, försämrat smaksinne och rodnad. Eftersom saliven skyddar ständerna ökar också risken för karies.

Undersökning och rådgivning

Det viktigaste vid muntorrhet är förebyggande tandvård. Det är också viktigt att ha bra och täta lagningar, kronor eller andra konstruktioner, så att inte plack eller bakterier fastnar på tänderna. Vid muntorrhet rekommenderar vi i första hand undersökning och behandling hos en tandhygienist.

Tandhygienisten gör en noggrann rengöring av tänderna och ger också råd om hur du själv ska göra för att hålla rent i munnen. Du får information om hjälpmedel och produkter som kan ge bra effekt. Bland annat finns flera receptfria mediciner som ökar salivproduktionen och därmed minskar besvären.

Våra tandhygienister är också diplomerade rökavvänjare. Om du själv har bestämt dig för att sluta kan de hjälpa dig med bra metoder för att det verkligen ska hända.

ANDRA BEHANDLINGAR

Tandimplantat Tandimplantat

Tandimplantat – den mest efterfrågade behandlingen vid förlorade tänder.

Läs mer om tandimplantat