VILLKOR FÖR VINSTER: Vinnaren har eget ansvar att rapportera vinsten för all skattrapportering och potentiella betalningar, och potentiella konsekvenser vid misslyckande av rapportering är vinnarens. Alla andra avgifter eller kostnader som kan tillkomma genom att rapportera vinsten är också vinnarens ansvar. Vinsten är, helt eller delvis, inte möjlig att förändras genom prispengar eller andra liknande vinster. Södertandläkarna har rätten att ändra eller förändra alla, eller några datum som nämnts i samband med tävlingen. Södertandläkarna ansvarar inte för resor eller liknande som krävs för att vinnarna ska kunna mottaga priset.

ALLMÄNA BESTÄMMELSER: Genom att registrera sig för tävlingen, godkänner deltagaren automatiskt dessa regler och bestämmelser. I den utsträckning som gällande lag tillåter, har Södertandläkarna rätten att använda vinnarens förnamn, första bokstav i efternamnet, ålder och land där vinnaren registrerade sig i (inklusive, utan limitation, för reklam, kampanjer och/eller för publicitet), utan kompensation om inte lagen kräver detta. Du delar din information endast till Södertandläkarna och inte till någon tredje part.

TÄVLINGSPERIOD: Tävlingsperioden är specificerad i Central Europeisk tid (CET) på tävlingens hemsida. Alla registreringar måste tas emot senast 23:59 CET på tävlingens sista registreringsdag för att accepteras.

VAL AV VINNARE: Vinnare kommer väljas utefter den som anses efter undersökning ha störst behov. Vinnaren kommer att kontaktas över e-postadressen eller telefonnumret  som angavs vid registreringen. För att väljas som vinnare kommer undersökning vara ett krav. Namnen på vinnarna kommer att publiceras på Södertandläkarnas hemsida efter en resonabel tid efter att tävlingen har avslutats.

RÄTTEN ATT AVSLUTA: Södertandläkarna har rätten att avbryta, avsluta, försena eller förändra tävlingen om tävlingen på något sätt visar sig olaglig, oåtkomlig, eller på något annat sätt ofullständig på grund av tekniska problem eller administrative problem. Felmeddelanden eller andra problem som kan förändra eller försvåra tävlingen kan också vara acceptabla anledningar till att avsluta tävlingen. Om tävlingen kräver ett avslut innan den tidigare angivna sistadagen, kommer en notis att publiceras på tävlingens hemsida.

VEM KAN TÄVLA?
Du måste vara 18 år för att kunna delta i tävlingen eller ha målsmans tillstånd för att delta.

VINSTVÄRDE:
1:a pris, ett gratis tandimplantat värde ca. 30 000 kr inkl moms.
2:a och 3:e pris; En tandundersökning och en CBCT-röntgen, tandvårdens modernaste röntgenteknologi med 3-dimensionella röntgenbilder s.k. volymtomografi, värde ca 4000 kr inkl moms.

SAMARBETE:
Tävlingen är ett samarbete med Dentsply Sirona.