Blödande tandkött, så kallad gingivit, är relativt vanligt. Det behöver inte vara förknippat med värk eller andra besvär och är i sig inte farligt, men det är ofta en indikation på att något är fel.

Om det inte går över av sig självt efter några dagar bör du göra en undersökning för att vara säker på att det inte är något allvarligt som till exempel tandlossning. Blödande tandkött kan vara ett tecken på en inflammation som sprider sig i käkbenet. Det kan leda till tandlossning.

Om du är gravid ökar blodmängden, och du kan bli svullen, vilket kan ge upphov till blödningar i tandköttet. Detta är däremot helt naturligt och symtomen försvinner efter att barnet är fött.

Besök en tandhygienist

Det kan finnas flera orsaker till att tandköttet blöder. Den vanligaste är att inte man inte använder tandtråd eller mellanrumsborstar regelbundet. Om du inte brukar använda tandtråd är det en bra idé att börja med det och se om det leder till en förbättring.

En tandhygienist kan hjälpa dig att göra en noggrann rengöring av tänderna. Tandhygienisten ger också råd och tips om hur du ska göra för att hålla rent i munnen och rekommenderar hjälpmedel eller produkter som kan ge bra effekt. Han eller hon kan också bedöma om en tandläkare behöver göra en undersökning.

ANDRA BEHANDLINGAR

Tandimplantat Tandimplantat

Tandimplantat – den mest efterfrågade behandlingen vid förlorade tänder.

Läs mer om tandimplantat