Vi är noga med säkerheten och använder därför dina personuppgifter med respekt och hänsyn. På den här sidan beskriver vi hur vi samlar in och använder data på den här webbplatsen för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/). Vi lagrar uppgifter som du skriver in i kontaktformuläret. Du kan när som helst be oss radera personuppgifterna, om de fortfarande finns lagrade hos oss.